Sök kontaktpersoner

Namn Titel Avdelning Telefon
Achrén Nancy Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare åk 6
Fors Anders Sysselsättningskoordinator/Lärare
Förvaltningen,
Jeppo skola,
Stadsfullmäktige
Sysselsättningskoordinator/Lärare
Förvaltningen,
Jeppo skola,
Stadsfullmäktige
Timlärare
Grönroos Majvor Lärare
Jeppo skola,
Stadsstyrelsen
Lärare
Jeppo skola,
Stadsstyrelsen
Klassföreståndare åk 1
Häger Jenny Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare förskolan
Häggblom Jonina Förskollärare
Jeppo skola
Förskollärare
Jeppo skola
Löv-Wärnå Ulrika Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare åk 2
Nyblom Alexander Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare 5
Saari Kirsi Speciallärare
Jeppo skola,
Hirvlax skola
Speciallärare
Jeppo skola,
Hirvlax skola
Sandin Susanne Rektor
Jeppo skola
Rektor
Jeppo skola
Semskar John-Erik Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare åk 4
Sjölind Emma Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Stenfors-Kronqvist Ami Lärare
Jeppo skola
Lärare
Jeppo skola
Klassföreståndare åk 3