Corona information

Information och instruktioner gällande coronaviruset

10.8.2021: Regionförvaltningsverkets beslut / Beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar för kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt

 

Tidigare meddelanden / uppdateringar

Övrig information

Privatpersoner

För företagare

Information about the Coronavirus