Corona information

Information och instruktioner gällande coronaviruset

2.2.2022: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbereder lindringar av coronarestriktionerna i fyra sjukvårdsdistrikt

Tidigare meddelanden / uppdateringar

Övrig information

Privatpersoner

För företagare

Information about the Coronavirus