Grundläggande utbildning

light blue background wallpaper 1366x768

I enhetsskolan i Nykarleby vill vi utveckla elevernas förmåga att självständigt lära sig och stärka deras framtidstro. I nya lärandelandskap, med fokus på färdigheter för framtiden, vill vi satsa på välmående, kreativitet, hållbarhet, samarbetsförmåga och digitala färdigheter. Vi vill förmedla  goda kunskaper i att läsa, räkna och skriva, för basfärdigheter behövs i framtiden. Vår förhoppning är att alla elever ska känna igen sig i vår satsning på en språk-, kultur- och en digistig, i vilka vi undervisar språkliga färdigheter, erbjuder kulturella upplevelser och fostrar i goda digitala kompetenser. Skolornas engagerade lärare möjliggör allt detta, för att varje elev ska känna tillfredställelse i sina studier.

Vi välkomnar föräldrarna med i detta värdefulla arbete för stadens barn och ungdomar.

 

Finlandsmodellen

Under läsåret 2021-2022 ordnas klubbar för årskurs 3-6 direkt efter skolan enligt Finlandsmodellen.

Kartlager